MIRCEA BOCHIS
ON INNOCENCE
HOME ABOUT PAINTINGS SCULPTURES FILMS FICT-2015 NEWS CONTACT


UNA DINTRE FRUMOASELE DIMINETI ALE PECTONELEI

Acum o luna cnd m-am mutat n noul meu atelier-galerie evident ca mi-am invitat prietenul bun, scriitorul Marian Ilea, n vizita sa stie unde ma gaseste, sa vada cum arat n noua mea stare si dupa primii pasi prin atelierul-galerie s-a oprit n loc privind uimit dar n acelasi timp si cu bucurie ca atunci cnd te ntlnesti cu cineva cunocut, trei dintre picturile mele de mari dimensiuni care fac parte din ciclul femei uitate pe plaja http://bochis.ro/wfb.php si mi-a spus, Mircea nu ti-am vazut niciodata aceste picturi dar le cunosc foarte bine pentru ca ele exista ntr-o povestire a mea nescrisa nca si le cheama Pectonela, Claudia si Geanina. Nu mi-am putut nchipui ca ele stau att de bine ascunse la tine si pentru a vedea despre ce este vorba le voi scrie povestea ct mai rapid sa vezi si tu pe cine ai pictat. Lucrurile sunt simple pentru ca singura care nu se poate abtine fara sa povesteasca este Pectonela, celelalte doua stau de fiecare data si doar asculta pna cnd cafeaua de dimineata este gata. n cteva zile am primit textul pe e-mail, de fapt, monologul Pectonelei pe care l-am citit fara rasuflare cam de sapte ori ma uitam la picturile de pe perete si ntr-adevar Claudia si Geanina taceau uitndu-se impasibil la mine n timp ce Pectonela mi povestea cu o voce egala viata lor de transexuali de pe centura Zalaului. Povestea Pectonelei se produce dimineata n asteptarea cafelei si se termina odata cu sosirea cafelei afara fiind o dimineata feerica. Cam la a doua lectura a textului mi-am dat seama ca povestirea lui Marian Ilea nu mai este o simpla povestire care se termina odata cu sosirea cafelei ci s-a transformat brusc ntr-un monolog viu care include personajele din picturile mele si acest monolog trebuie sa fie unul real spus de o fiinta reala. Asa am ajuns la idea de teatru de galerie. Este evident ca vom cauta o actrita, un regizor care vor pune n scena opera de arta aparuta din mixajul picturilor mele cu povestirea amicului meu care tinea de ceva vreme n minte aceste finite si nu le putea da drumul ntruct nu stia unde se ascund Cred ca arta contemporana a ajuns n stadiul n care nu mai este suficienta o singura forma de exprimare adica, numai pictura, numai gravura, numai poezie, numai dans sau numai sculptura, opera de arta contemporana devine un fel de mixaj ntre toate aceste genuri gasindu-si singura aceasta forma de mixaj din care apare automat o opera de arta independenta si fara autor ca n cazul de fata, eu am pictat aceste femei uitate pe plaja Marian Ilea le simtea prezenta si le stia povestea vietii lor dar ele au devenit vii doar n momentul n care sau ntlnit si astfel a aparut o noua opera de arta care s-a transformat n teatru de galerie, un monolog spus de aceasta data de o fiinta vie asezata ntre colegele ei de galerie Geanina si Claudia care stau cuminti n picturile mele ascultnd monologul Cred ca, de fapt, aceasta noua opera de arta este fara autor, eu si Marian Ilea fiind doar cei care au ajutat ca ea sa apara.

Ce vreau de la voi? Vreau sa continuati opera cu filme experimentale inspirate de ce v-am povestit si de monologul Pectonelei care-si povesteste viata de transexual doar pentru simplul motiv ca nu poate sa taca cum fac celelalte doua colege care si asteapta linistite cafeaua de dimineata nainte sa-si nceapa aventurile de transexuali pe centura nestiind daca o sa mai urmeze un mine. Este absolut evident ca filmele experimentale venite de la voi vor continua opera, vor apare forme noi care este posibil ca la rndul lor sa fie continuate de altele care asteapta cuminti filmele voastre ca ele sa poata sa apara. Cam asa cred eu ca traieste astazi arta contemporana nascndu-se n permanenta din forme noi care creaza mixaje fara limita, arta limitativa la un singur gen auto-excluzndu-se, sau poate nu? De fapt, arta contemporana o putem percepe si ca pe un joc foarte agreabil n care cei din categoria creatorilor propun diverse conventii iar cei care asista accepta regulile propuse de aceste conventii. Evident ca cei care vor decide care din jocuri a fost mai interesant vor fi criticii de arta care vor urma sa se nasca peste vreo 50 de ani. Deocamdata va astept sa intrati n acest joc si a trimite filmele voastre experimentale n format DVD sistem PAL pe adresa: Mircea Bochis, PO BOX 15, BAIA SPRIE (Medio Monte) 43510, MARAMURES, ROMNIA pna la data de 1 August 2015 data postei din localitatea voastra. Nu depasiti 7 minute, daca sunteti geniali este suficient acest timp, nici monologul Pectonelei nu dureaza mai mult si i este destul sa-si povesteasca viata. Gasiti textele n romna aici si engleza aici. Puteti trimite LETTER-POEME exact asa cum ati procedat la proiectul MEDIO MONTE pe care-l puteti revedea pe site-ul meu: www.bochis.ro si MAIL-ART n format carte postala totul n numar nelimitat. Totul va apare pe site-ul meu mentionat mai sus cu toate detaliile de expunere si implicare a operei dumneavoastra n acest spatiu fara frontiere care este arta. Monologul Pectonelei transformat n teatru de galerie va ncepe sa fie jucat n atelierul meu galerie spre sfrsitul lui August cu un public de 18 persoane pentru fiecare reprezentatie. M-am gndit ca fiecare spectacol sa fie numerotat exact asa cum se noteaza tirajul gravurilor 1/30.2/303/30 astfel nct la finalul tirajului spectatorii participanti sa poata sa se revendice ca proprietari al spectacolului la care au participat. Pentru rezervari de locuri va rog sa ma contactati pe adresa mirceabochis@adslexpress.ro dupa 20 august 2015 cnd voi anunta pe site-ul meu programul spectacolelor. Proiectiile de filme experimentale sosite de la voi le voi include n programul de proiectii MEDIO MONTE 2015 pe care vi-l voi anunta ulterior. Pentru orice detalii va rog sa ma contactati pe adresa mirceabochis@adslexpress.ro

Curator Mircea Bochis.

ONE OF THE BEAUTIFUL MORNINGS OF PECTONELA

A month ago when I moved in the new workshop-gallery, I obviously invited my good friend, writer Marian Ilea, to visit me and to know where he can find me, to see how I look in my new place and after his first few steps through the workshop-gallery he stopped in amazement, but at the same time with the joy when you meet someone you know, to look at three of my large paintings that are part of the cycle women forgotten on the beach http://bochis.ro/wfb.php and he told me, Mircea, I never saw these paintings of yours, but I know them very well because they exist in one of my stories that is yet to be written and they are called Pectonela, Claudia and Geanina. I could not have imagined that they are so well hidden here at your place and to see what their story is I will write my story as soon as possible so that you can also see whom you painted. Things are quite simple because the only one that cannot be stopped from telling stories is Pectonela, because the other two sit every time and only listen until the morning coffee is finished. In a few days I received the text via e-mail, in fact, it was the monologue of Pectonela that I read breathless for about seven times I was looking at my paintings on the wall and rightly so Claudia and Geanina were quiet and were looking at me unmoved while Pectonela was telling me their story with a balanced voice about their transsexual life from the Zalau belt road. The story of Pectonela takes place in the morning, while waiting for the coffee and ends once the coffee arrives in an enchanting morning. While reading the text for the second time I realised that the story of Marian Ilea is no longer a simple story that ends with the arrival of the coffee, but it is suddenly transformed in a living monologue that includes the characters from my paintings and this monologue must be a real one spoken by a real being. This is how I arrived to the idea of gallery theatre. It is evident that we will search for an actress, a director that will put on stage the play that resulted from blending my paintings with the story of my good friend that has had for some time these characters in his mind and could never release them from there since he did not know where they were hiding I believe that contemporary art has reached the stage where it is not sufficient to use a single form of expression, meaning only painting, only engraving, only poetry, only dance or only sculpture, contemporary art work becomes a type of mix between all these genres, finding its own form from which an independent art work automatically appears and is without an author as in this example, I have painted these women forgotten on the beach, Marian Ilea felt their presence and knew the story of their life, but they only became alive in the moment in which they met and thus a new art form appeared that was transformed in gallery theatre, a monologue spoken by this living being sitting between her gallery colleagues Geanina and Claudia that sit quietly in my paintings listening to the monologue In fact, I believe that this new art form is without an author, me and Marian Ilea being just those that helped for it to appear.

What I want from you? I want you to continue the work with experimental films inspired from the story I just told you and from the monologue of Pectonela that tells her transsexual life story for the simple reason that she cannot be as silent as the other two colleagues that are waiting quietly the morning coffee before they begin their transsexual adventures on the road belt, not knowing if there will be a tomorrow. It is absolutely clear that the experimental films that will come from you will continue this art work, new art forms will appear and it is entirely possible that these will also be followed by others that are waiting patiently your films so that they can appear. This is how I think that contemporary art is living today, being permanently born in new forms that create unlimited mixtures, the art limited to a single genre auto excludes itself or maybe not? In fact, contemporary art can also be perceived as a highly enjoyable game where those in the creators category propose various conventions and those who attend accept the proposed rules by these conventions. It is clear that those who will decide which of these games are more interesting will be the art critics that will be born in about 50 years. For now, I wait for you to enter this game and to send your experimental films in DVD format PAL system at the address: Mircea Bochis, PO BOX 15, BAIA SPRIE (Medio Monte) 43510, MARAMURES, ROMANIA until the date of 1 August, 2015, the post date from your locality. Please do not exceed 7 minutes, if you are brilliant this time is sufficient, even the monologue of Pectonela does not last longer and this time is sufficient for her to tell her life story. The Romanian here and English texts can be found here. You can send the LETTER-POEMS exactly as you did at the MEDIO MONTE project that you can still see on my website: www.bochis.ro and MAIL-ART in the form of post card, all in unlimited number. Everything will be presented on my website that I mentioned above with all the details of your art exhibition and involvement in this space without borders that is art. The monologue of Pectonela transformed in gallery theatre will start to be played in my workshop-gallery at the end of August with an audience of 18 people for each performance. I thought to count each performance as you count engraving editions 1/30.2/303/30 so that at the end of the edition the participating viewers can call themselves owners of the spectacle that they attended. For reservation of seats please contact me at the address mirceabochis@adslexpress.ro after 20 August 2015 when I will announce on my website the performance programme. I will include the projections of experimental films that will arrive from you in the projections programme MEDIO MONTE 2015 that I will announce later on. For any other details please contact me at the address mirceabochis@adslexpress.ro

Curator Mircea Bochis


Links:
  • PDF version of this Manifesto aici / here
  • women forgotten on the beach http://bochis.ro/wfb.php
  • Scenariul in limba romna aici / The scenario in English here